แผนกช่างยนต์

Auto Mechanics Department

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

Electrical Power Department

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์์

Electronics Departmentสาขาธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรทวิภาคี

แผนกบริหารธุรกิจ

Commerce Departmentติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333,
086-3777251
sktcollege@gmail.com

ติดตามเรา