วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

Songkhla Technological College
-


3 ทศวรรษ สู่มาตรฐานสากล เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานกับประชาคมอาเซียน

สมัครเรียนปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่2

จองสิทธิ์เรียนฟรี (ปวช.)

ฝีมือดี มีวินัย

หลักสูตรการเรียนรองรับตลาดแรงงาน, อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพ, มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี

สวัสดิการสำหรับนักศึกษา

เรียนห้องแอร์,เสริมภาษาจากสถาบันสแตมฟอร์ด,ฟรี wifi,สอนขับรถยนต์,มีทุนกู้ยืมจากรัฐ ฯลฯ

ความคุ้มค่าในคุณภาพที่เหนือกว่า

ผ่อนชำระค่าเล่าเรียน,ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ,ข้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนได้,โครงการเรียนฟรี 15 ปี ฯลฯ

STAMFORD U.K.

หลักสูตรสอนเสริมภาษาจากสถาบันสแตมฟอร์ด

สาขาใหม่ ธุรกิจค้าปลีก

เรียนจากประสบการณ์ จบแล้วมีงานทำ 100%

ASEAN

พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรอบรั้ววิทยาลัยNews

กิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา “SKT to be number One Game 2020 ” ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

โครงการเตรียมความพร้อมช่างมืออาชึพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563

การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 2562Penang Malaysia

โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV

นิเทศ อวท. ปีการศึกษา 2562ประชุมผู้ปกครอง 1/2562

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง สพท.ยะลา

รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562SKT GAME 2019

โครงการ 1 สถานพินิจฯ 6 สถานศึกษา

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333,
086-3777251
sktcollege@gmail.com

ติดตามเรา