วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

Songkhla Technological College
-


3 ทศวรรษ สู่มาตรฐานสากล เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานกับประชาคมอาเซียน

สมัครเรียนปีการศึกษา 2562

ฝีมือดี มีวินัย

หลักสูตรการเรียนรองรับตลาดแรงงาน, อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพ, มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี

สวัสดิการสำหรับนักศึกษา

เรียนห้องแอร์,เสริมภาษาจากสถาบันสแตมฟอร์ด,ฟรี wifi,สอนขับรถยนต์,มีทุนกู้ยืมจากรัฐ ฯลฯ

ความคุ้มค่าในคุณภาพที่เหนือกว่า

ผ่อนชำระค่าเล่าเรียน,ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ,ข้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนได้,โครงการเรียนฟรี 15 ปี ฯลฯ

STAMFORD U.K.

หลักสูตรสอนเสริมภาษาจากสถาบันสแตมฟอร์ด

สาขาใหม่ ธุรกิจค้าปลีก

เรียนจากประสบการณ์ จบแล้วมีงานทำ 100%

ASEAN

พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรอบรั้ววิทยาลัยกิจกรรมรัพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

นิทรรศการ"วรนารีเฉลิม"นิทรรศการ"จะนะชนูปถัมป์"

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2561

ิจกรรม "ถนนเด็กเดิน"แข่งขันทักษะทางวิชาชีพ

แนะแนว"เปิดโลกการศึกษาอาชีพ"

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วท.ส.วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

วท.ส. ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561

ส่งเสริมวัยรุ่นยุคใหม่ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคม (12 กันยายน 2561)

การบริการนอกสถานที่จาก สงวนพานิชย์เอวี & เอ.พี.ฮอนด้า (12 กันยายน 2561)

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 (9 กันยายน 2561)การมอบรางวัลและพิธีปิด SKT GAME 2018 (31 สิงหาคม 2561)

กองเชียร์ SKT GAME 2018 (31 สิงหาคม 2561)

กีฬาพื้นบ้าน SKT GAME 2018 (31 สิงหาคม 2561)ขบวนพาเหรด และ พิธีเปิด SKT GAME 2018 (31 สิงหาคม 2561)

SKT GAME 2018 (30 สิงหาคม 2561)

SKT GAME 2018 (29 สิงหาคม 2561)SKT GAME 2018 (28 สิงหาคม 2561)

SKT GAME 2018 (27 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมมราชินีนาถ (12 สิงหาคม 2561)บรรยากาศกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

SKT OPEN HOUSE เปิดโลกการเรียนรู้สู่สายอาชีพติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333,
086-3777251
sktcollege@gmail.com

ติดตามเรา