แผนที่วิทยาลัยช่องทางการติดต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

175 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333,
086-3777251
sktcollege@gmail.com

ช่องทางการติดตาม