วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
175 ม.8 ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.074-437111,074-890574, 081-1897333, 086-3777251