วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
175 ม.8 ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.074-437110-2, 081-1897333, 086-3777251